В 33 годишният ни стаж като проектанти на зарядни устройства, с всяка крачка на приложната наука , екипът ни е създал следните нови гами токоизправители:
    1977г – Внедряване на силициеви полупроводникови диоди – гама токоизправители „ЕПК” за заряд на тягови акумулаторни батерии – Wа характеристика -нестабилизирана;
    1982г – Внедряване на тиристори - гама токоизправители „ЕКТ” за заряд на тягови и стационарни акумулаторни батерии – IU характеристика – стабилизирана;
    1996г – Внедряване на специализирани интегрални схеми – гама зарядни устройства РКЗ „ПУЛСАР” за тягови акумулаторни батерии – I1UI2ae характеристика.
    2000г „Акутоник” - реверсивен токоизправител за поддържане подзаряд и десулфатизация на стартерни акумулаторни батерии.
    2003г - Внедряване на диодно-тиристорни безпотенциални модули – гама токоизправители „ЕПК М-Пулсар” за заряд на тягови акумулаторни батерии за електрокари и високоповдигачи – спечелил златен медал от панаира в Пловдив-2005г.
    2006г – Внедряване на оптосемисторно управление – гама зарядни устройства „ЕлПулсКар” за електрокари и високоповдигачи - I1UI2ae характеристика с пулсиращ ток.
    2007г – Внедряване на микропроцесорни контролери - гама зарядни устройства "VIPS BRAVO" за електрокари , електроповдигачи с OPzS; AGM и GEL тягови батерии – програмируема характеристика с пулсиращ реверсивен ток. Удостоен със златен медал от панаира в Пловдив 2007г.
     2008г – Внедряване на капацитивни сензори за управление на токоизправители, AC-DC конвертори и DC-AC инвертори- Нов съвместен продукт с европейски партньор – най-ниски цени за този клас.
    Внедряване на високочестотни мрежови AC-DC конвертори за изграждане на системи за гарантирано електрозахранване със стационарни акумулаторни батерии.
    2009г - Гамата VIPS BRAVO бе удостоена със златен медал не за доброто хардуерно конструктивно решение , а за нова софтуерна концепция оптимизираща експлоатационните им показатели.
    2010г - Внедряване на гама токоизправители "EPKar" за тягови батерии, отличаващи се с нов ергономичен дизайн и адаптивна към състоянието на батерията зарядна харектеристика, недопускаща прегряване, кипене и презаряд.

Забележка:
    Предлаганите в момента устройства ЕлПулсКар не са под авторски контрол и не гарантирам за качеството им.