AC-DC конвертори за електрохимични процеси тип VGR

    Устройства с промишлено приложение за оборудване на линии за електрохимични и галванични процеси, пречистване на води, извличане на метали, електро антикорозионна катодна защита, за бижутерийни и лабораторни нужди.

     Технически параметри:

    1) Захранващо напрежение – устройствата могат
        да бъдат захранвани от монофазна или трифазна
        АС мрежа,дизел агрегати или алтернативни
        източници, (т.е соларни, ветрови и др.
        генератори в буфер с електроенергийни складове)         220/380V; 50/60Hz
    2) Изходно напрежение 2 до 500V с номинал                        2; 6; 12; 24; 36; 48; 110; 160; 220; 380; 440V
    3) Изходен ток от 1 до 10 000А при номинална
         мощност от реда:                                                                0.350; 0.7; 1.5; 3; 6; 10; 20;50kW
    4) Конструктивно изпълнение
    4.1 Трансформиране на енергията с високочестотен
         импулсен трансформатор                                                    КПД до 90%
    4.2 Трансформиране на енергията с мрежов
         трансформатор                                                                    КПД до 75%
    4.3 Степен на защита                                                              IP00 до IP64
    4.4 Начин за охлаждане                                                          - принудително въздушно
                                                                                                      - маслено
                                                                                                      - водно
                                                                                                      - естествено въздушно
    4.5 Клас на защита                                                                   I

    5) Изходна товарна характеристика.
    5.1 IU – Стабилизация по ток с ограничение по напрежение.
    5.2 UI – Стабилизация по напрежение с ограничение по ток.
    5.3 +I1-I2 - Комбинирана реверсивна с регулиране стабилизация на тока в права и обратна посока. Програмируемо по време за „I+ “и     пауза за „I-“.
    5.4 Изцяло програмируема, реверсивна характеристика с дистанционно управление и синхронизация с автоматизираната     система за управление на галванична линия.
    6. Индикации: Дигитален или графичен сензорен дисплей – протокол за РС.
    7. Възможност за въвеждане на регулиране и стабилизация по плътност на тока.
    8. Възможност за паралелна работа.

    Фирма ВК Конверт изработва изделия по изисквания и параметри на клиента.

    Техническо описание на токоизправител тип VGR 12/300 pdf
    Рекламна брошура в pdf формат